FANDOM


Województwo śląskie
Slaskie mapa fizyczna
Mapa fizyczna województwa
Stolica Katowice
Powierzchnia 12 333 km²
Liczba ludności 4,67 mln
Liczba powiatów grodzkich 19
Liczba powiatów ziemskich 17
Herb województwa śląskiego

Herb woj. śląskiego

Woj śląskie

Podział administracyjny

Województwo śląskie - województwo w południowej Polsce ze stolicą w Katowicach. Graniczy z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a na południu z Czechami i Słowacją. Województwo posiada powierzchnię 12333 km2 (14. miejsce w kraju) i jest zamieszkane przez niecałe 5 mln osób (2. miejsce w kraju, za woj. mazowieckim). Śląskie jest najgęściej zaludnionym województwem w kraju. Jest ono obszarem silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym, zwłaszcza w centralnej części (Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie).

Poz względem historycznym i kulturowym województwo śląskie obejmuje obszary Górnego Śląska i zachodnią część Małopolski.

Podział administracyjny Edytuj

Województwo dzieli się na 19 powiatów grodzkich i 17 powiatów ziemskich. Województwo obejmuje 167 gmin: 49 miejskich, 22 miejsko-wiejskie i 96 wiejskich[1].

Powiaty grodzkie Powiaty ziemskie

Warunki naturalne Edytuj

Obszar województwa śląskiego w większości ma charakter wyżynny i górski. Centralna i północna część województwa leży na obszarze Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Południowa część województwa leży w Beskidach Zachodnich. Charakter nizinny mają jedynie zachodnie krańce województwa położone na terenie Niziny Śląskiej.

Najwyższym szczytem województwa jest Pilsko (1557 m n.p.m.), a najniżej położony punkt znajduje się przy ujściu Rudy do Odry (178 m n.p.m.)

Ochrona przyrody Edytuj

Na terenie województwa śląskiego nie ma żadnych parków narodowych. Znajduje się tam natomiast 8 parków krajobrazowych, z czego 5 w całości. Te parki to:

Nieścisłości dotyczące nazwy Edytuj

Województwo nosi nazwę "śląskie", ale tak naprawdę tylko połowa jego obszaru leży na terenie historycznego Śląska. Pozostałe obszary stanowi zachodnia część Małopolski. Mieszkańcy tych obszarów mają kulturę zupełnie odmienną od śląskiej (m.in. nie posługują się śląską gwarą). Ponadto w granicach województwa śląskiego leży tylko niewielki fragment historycznego Śląska. Używanie wyrażeń "Śląsk" i "województwo śląskie" jako synonimów jest błędne i prowadzi do wielu nieporozumień.

Ciekawostki Edytuj

  • Śląskie jest jedynym województwem, przez które przepływają obie największe polskie rzeki: Wisła i Odra.
  • Jest to jedyne województwo w kraju, które ma więcej powiatów grodzkich, niż ziemskich.

Przypisy Edytuj

  1. http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1248774981&art=1249558634&id_menu=207&