FANDOM


Kraków

Wisła w Krakowie

Wisła - rzeka o długości 1047 km w całości położona w Polsce. Jest to najdłuższa rzeka Polski, jak również najdłuższa rzeka zlewiska Morza Bałtyckiego i ogólnie jedna z większych rzek w Europie.

Źródła rzeki znajdują się na stokach Baraniej Góry, na terenie miasta Wisła. Rzeka uchodzi do Zatoki Gdańskiej tworząc deltę.

Wisła przepływa przez kilka dużych polskich miast, takich jak Kraków, Warszawa, Toruń i Gdańsk.

Dorzecze Edytuj

Dorzecze Wisły ma powierzchnię ok 197,5 tys km². W większości znajduje się ono na terenie Polski, w mniejszym stopniu w Ukrainie i Białorusi.

Największe dopływy Wisły (licząc od źródeł) to: