FANDOM


Wielka Polska - irredentystyczny termin opisujący historyczne, jak i domniemane przyszłościowo granice, potencjał militarny jak i ekonomiczny państwa polskiego. Obecnie używany głównie w dyskursie patriotyczno-nacjonalistycznym podczas retoryki mocarstwowej.

WP OMP

"Wielka Polska" według współczesnej koncepcji Organizacji Monarchistów Polskich, (współczesna RP + Kresy i Zaolzie).

W powyższym kontekście, termin Wielka Polska oznacza:

  1. Historyczną Rzeczpospolitą w różnych okresach (glównie I RP, która to zajmowała powierzchnię terytorialną 1 000 000 kilometrów[1], od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego),
  2. Silne gospodarczo i militarnie państwo polskie w obecnych granicach (odrzucając imperializm),
  3. To samo co w punkcie II z uwzględnieniem granicznych zmian, nowych zdobyczy terytorialnych. Wśród debatujących nie ma spójnego stanowiska w kwestii granic przyszłej Wielkiej Polski (w granicach rozsądku), lecz najczęściej zgodną wersją jest po prostu odzyskanie przedwojennych Kresów Wschodnich (wcielonych obecnie do terytoriów państw Litwy, Białorusi i Ukrainy) jak i Zaolzia (obecnie na terytorium Czech), po czym nastąpi zaprzestanie polityki podbojów terytorialnych.


Przypisy Edytuj

  1. Mariusz Trąba, Lech Bielski: Władcy i królowie Polski. Warszawa: Reader's Digest, 2005, s. 444. ISBN 83-60123-13-6.