FANDOM


Odra - rzeka o długości 854 km, z czego 742 km znajduje się na terytorium Polski. Źródła rzeki znajdują się we wschodnich Sudetach, na terytorium Czech. Odra uchodzi do Zalewu Szczecińskiego. Na odcinku 162 km rzeka stanowi granicę pomiędzy Polską i Niemcami. Największe polskie miasta leżące nad Odrą to Opole, Wrocław i Szczecin.

Uregulowanie Edytuj

Rzeka jest w dużej mierze uregulowana. Obecnie Odra jest żeglowna na odcinku 646 kilometrów, dzięki czemu jest najdłuższą śródlądową drogą wodną w Polsce. Rzeka jest także połączona licznymi kanałami (np. Kanał Gliwicki, Kanał Odra-Hawela) z innymi wodami.

Największe dopływy Edytuj