FANDOM


Kazimierz Sosnowski

Kazimierz Sosnowski

Kazimierz Sosnkowski (ur. 1885 - zm. 1969, pseudonimy: "Baca", "Godziemba", "Józef", "Józef Godziemba", "Ryszard", "Szef") - polski wojskowy. Początkowo wraz z Józefem Piłsudskim działał w organizacji bojowej polskich socjalistów, przygotowującej zamachy na żołnierzy i policjantów z Rosji. Następnie założyli na terenie Austro-Węgier Związek Strzelecki - organizację wojskową, która przygotowywała polską młodzież do walk o niepodległość. Podczas I wojny światowej Sosnowski był jednym z dowódców Legionów Polskich. Pod koniec II wojny światowej był naczelnikiem Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Po dojściu do władzy komunistów, wyjechał do Kanady, skąd nie wrócił.