FANDOM


Katowice - miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, dawniej siedziba „dużego” i „małego” województwa katowickiego, jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Z liczbą 307 233 mieszkańców jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².