FANDOM


Poland-hipsometric map

Mapa hipsometryczna Polski

Geografia Polski

Polska jest krajem położonym w środkowej części Europy o powierzchni ok. 312 tys. km2. Państwo rozciąga się od Morza Bałtyckiego na północy do pasma górskich Sudetów i Karpat na południu i od Odry i Nysy Łużyckiej na zachodzie do Bugu na wschodzie.

Polska jest krajem w większości nizinnym, wyżyny i góry występują jedynie w południowej części kraju. Najwyższym szczytem Polski są Rysy (2499 m.n.p.m) położone w Tatrach (Karpaty).

Pomimo głównie nizinnego położenia w Polsce występują różnorodne formy rzeźby terenu. Na pobrzeżu występują wybrzeża mierzejowo-zalewowe oraz klifowe. W pasie pojezierzy występują formy charakterystyczne dla rzeźby młodoglacjalnej (m.in. liczne jeziora polodowcowe, wzgórza morenowe i głazy narzutowe). Dalej na południe rozciągają się równinne niziny środkowopolskie. Kolejną formą ukształtowania powierzchni są wyżyny z licznymi formami krasowymi. Na południu występują kotliny i zróżnicowane pod względem geologicznym góry.

Przyroda Polski jest chroniona. Występują tu 23 parki narodowe o łącznej powierzchni ponad 3000 km² i 120 parki krajobrazowe.